Selecteer een pagina

Binnen het veld van organisatie (bedrijfsvoering), communicatie en marketingcommunicatie

begeleid, ondersteun en adviseer ik de ondernemer of leidinggevende die:

Duidelijkheid wil in hoe je je eigen kernwaarden en die van je organisatie in de huidige tijd communiceert naar je relaties. Waar staat jouw onderneming of organisatie werkelijk voor. Wat is de wezenlijke identiteit en hoe laat je die in alle facetten doorstromen. Daarnaast, even belangrijk, hoe zorg je ervoor dat dit een continue proces blijft; je er niet onbewust weer vandaan gaat.

Een groeiende onderneming of afdeling heeft en toe is aan een professionaliseringsslag. Je wilt bijvoorbeeld inzicht in hoe je je faciliterende processen efficiënter en toch praktisch inricht. Om zo met minder werk meer overzicht te hebben en meer mensen te bereiken.

Samen wil werken aan een vertaling van de eigen visie (en mogelijk strategie), naar een realistisch en passend strategisch, tactisch en operationeel stappenplan.

Gewoon een keer een klankbord kan gebruiken om eigen ideeën of gedachten vorm te geven.

 

Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing. – Albert Schweitzer

'Quick wins' en laaghangend fruit

Benchmarks en quick scans. Wat? In een of meerdere praktische sessies, of een mini-traject, kijken we samen naar waar je makkelijk bij kunt sturen, laaghangend fruit kunt plukken, welke kracht(en) je kunt benadrukken en waar je van anderen kunt leren.

 

Ontwikkelen middelen en oplossingen

Creatie concepten en oplossingen. Processen, kanalen en middelen voor (marketing)communicatie verbeteren; ze meer in lijn brengen met visie, strategie, doelstellingen enerzijds en de wensen van jouw relaties en doelgroep(en) anderzijds.

Uitbesteden of invliegen

Tijdelijk je team uitbreiden of een traject uitbesteden. Van het vlottrekken van een project, het tijdelijk toevoegen van een extra paar ogen, oren en handen aan je team, tot de ontwikkeling van een kennisdocument, evenement of online platform.

 

+

Klankbordsessie

Inzicht, overzicht en focus. Zit je in een groeispurt, weet je even niet meer welke richting je opgaat of heb je een professionaliseringsslag nodig. Met een klankbordsessie analyseren we samen waar je nu staat, welke richting je op wilt, welke mogelijkheden er zijn en welke keuzes jij daarin wilt maken.

Meer diensten…

We don’t see things as they are, we see them as we are. – Anaïs Nin

Nicole de Raad, opdrachtgever:

Nicole de Raad, opdrachtgever: “Tot nu toe pakte ik de zak met puzzelstukjes, pakte daar een stukje uit en ging daarmee aan de slag. Wat Karen voor mij heeft gedaan, is eerst de pijlers (hoeken) van de puzzel plaatsen. Vervolgens legde ze het kader daartussen neer en tenslotte presenteerde ze heel concreet de verschillende mogelijkheden en keuzes om de puzzel in te vullen. Het totaalbeeld is weer helder en ik weet hoe ik verder wil.”

Marieke Broersma, opdrachtgever:

Marieke Broersma, opdrachtgever: “Karen Derksen heeft een duidelijk zicht op organisatieprocessen die ze helder vertaalt op verschillende niveaus en disciplines waardoor een duidelijke communicatieve verbinding ontstaat.. Ze schakelt snel en creatief vanuit haar autonomie. Hierdoor was bijvoorbeeld de workshop ter introductie van Linkedin die zij heeft gegeven voor ondernemers, zowel voor beginners als voor gevorderden, goed te volgen. Door de rust en ruimte die ze creëert, werd een ieder uitgenodigd actief deel te nemen.”

Meer referenties…

KENNISMAKEN OF BIJPRATEN

Karen Derksen advies & samenwerkIn rollen voor organisaties heb ik veel nieuwsbrieven geschreven en verzonden. Zelf vind ik het veel leuker om mensen te ontmoeten. Zo hoor je meteen waar de ander mee bezig is. Daarom geen inschrijving voor een nieuwsbrief; liever nodig ik je een keer uit om bij te praten met een kop koffie of thee of een lekkere lunch.

Ja, ik praat graag een keer bij >>

Ken je me nog niet en wil je graag eerst kennismaken? Mail of bel me dan: 06-10919261 of karen@karenderksen.nl